dijous, 15 de desembre de 2011

Sant Narcís: la Girona dels barris pica a la porta

El barri de Sant Narcís és dels més actius, dinàmics i vius de la ciutat, amb un teixit associatiu potent que es mobilitza, s'autoorganitza i que contribueix a enfortir la cohesió social. Una cohesió que en termes globals està amenaçada per l'erosió de l'Estat de Benestar, la política de retallades i la reestructuració del capitalisme a escala global.

Probablement determinades coses se'ns escapen, però com a ciutadans electes que som tenim l'obligació de treballar per millorar les coses a petita escala; humana, que m'agrada dir-ne. Petites grans coses que s'han de solucionar a fi i efecte de millorar la qualitat de vida . De vegades no és senzill solucionar coses però em sembla just que la gent que viu en un territori, que és qui millor el coneix, reclami i reivindiqui solucions.A continuació enumero una llista de temes pendents a Sant Narcís. Mica en mica ho estic canalitzant via bústia d'avisos i poc a pocm anirem fent un seguiment dels temes. M'agradaria poder dir que se solucionarà, però no sóc ningú per fer això, i només puc assegurar que hi estaré a sobre.1.- Plaça Assumpció en estat lamentable i poc il·luminada
2.- Comptessa Ermessenda: Indret totalment desaprofitat. Cal una actuació global
3.- De les 22 parades de bus, només 3 tenen marquesina
4.- Problema viari a Avinguda Sant Narcís entre hisenda i tresoreria: els carrils passen de 2 a 2 i mig, després 3, després a 2…
5.- Falta il·luminació a molts carrers del barri i hi ha problemas de sanejament (contenidors)
6.- Manteniment i neteja d’embornals. A més de carrers I voreres malmeses, jardineres als carrers poc cuidades I plenes de fang (Avinguda St Narcís zona davant Bar Tasqueta i altres)
7.- A l’Avinguda Sant Narcís, per creurar carrer entre Flotilandia I Hisenda no hi ha vorera
8.- Accés a la Plaça Assumpció des de Passeig d’Olot tancat. S’ha d’obrir
9.- En diferents zones del barri es fa la recollida de vidre entre les 6 i un quart de 7 del matí Massa d’hora per a tant de soroll
10.- Retorn del Centre Obert Juvenil al centre del barri i no a l’Estació Espai Jove