dimarts, 10 de gener de 2012

Junta de portaveus 4/01/2012

La Junta de Portaveus es va celebrar amb l'absència de dos portaveus, que no van poder-hi assistir. Comencem a les 7 del vespre, es tracten diferents temes i es comenta de manera informal l'èxit de la campanya "Girona 10", que segons l'equip de govern ha situat Girona al mapa en termes de promoció.

Es valora que la iniciativa ha estat un èxit i que la idea ha sorgit del sector. També es parla de la situació de la neteja a la ciutat, i que en les properes setmanes o mesos es començarà a desplegar el nou contracte de neteja. Expresso algunes opinions en aquest sentit i es genera un cert debat sobre aquest tema.

L'Alcalde explica que aviat entrarà en servei un nou sistema d'administració electrònica, que ajudarà a l'Ajuntament a ser més eficaç, àgil i transparent. Ja s'informarà amb detall de la iniciativa.

Al meu torn, exposo alguns temes de ciutat:
  1. Proposo crear una comissió de treball per anar definint amb el més ampli consens possible un projecte de rehabilitació per l'antic Cinema Modern, que fou també un Ateneu popular amb anterioritat.
  2. Apel·lo a tots els grups municipals a demanar una visita amb el nou ministre de Foment per parlar de les incògnites ferroviàries que hi ha a la ciutat.
  3. Pregunto en quina fase està el nou contracte de neteja de la ciutat.
  4. Finalment proposo la celebració d'una jornada tècnica sobre residus, per analitzar la situació actual dels residus a la ciutat i per implantar sistemes més eficients per a la prevenció, reducció i tractament de residus.
La Junta finalitza passades les 8, i els i les portaveus ens haurem de tornar a trobar abans del proper Ple ordinari, que serà el 16 de gener a les 9 del vespre. La setmana del 9 al 14 serà intensa perquè hi haurà varies comissions informatives i en breu també hi haurà el Ple extraordinari per aprovar el pressupost 2012.