dimarts, 3 de gener de 2012

Una altra víctima del patriarcat

Tot just començat el 2012 ja hi ha hagut a Girona la primera víctima de la violència masclista. Un cas derivat directament del patriarcat, una sistema malauradament molt arrelat encara a la nostra societat i arreu del món, per bé que és innegable que en l'àmbit europeu i català els avenços que s'han aconseguit per combatre'l són palpables.

Amb tot, a Girona, al carrer Montseny de Santa Eugènia es va produir un fet lamentable i tràgic que va acabar amb la vida de la Natalia Platikhina i del seu company. Un nou episodi de violència masclista i de gènere, una plaga social que cada any es cobra víctimes mortals arreu dels Països Catalans i del món.

S'han fet avenços i s'han invertit esforços, recursos i diners en estructurar espais i mecanismes de prevenció i sensibilització, així com atenció directe a víctimes de la violència masclista, però queda molta feina a fer encara. Cal seguir invertint recursos, temps i esforços en educació a fi i efecte de garantir el dret de les dones a viure sense violència ni imposicions de cap mena. Per això cal treballar amb les noves generacions per tal de transmetre'ls uns valors que facin front a la plaga del masclisme i als valors violents que projecta. Si volem construir un país lliure, una societat lliure, només podrem fer-ho a partir del respecte mutu i la igualtat de drets entre sexes.

Malauradament la crisi econòmica i social que vivim reforça encara més la desigualtat i genera situacions extremes més complexes i difícils de gestionar. Per això és imprescindible no baixar la guàrdia i d'una banda cal reforçar serveis com ara el Servei d'Atenció a les Dones o la Comissió Ciutat i Igualtat, àmbits municipals que esdevenen eines útils per lluitar contra la violència masclista. I d'altra banda cal mantenir la mobilització permanent i la denúncia com a instruments de defensa enfront de les injustícies generades per un sistema patriarcal i capitalista que ha incorporat estructuralment els valors masclistes.

Ara, més que mai, cal seguir treballant per remoure els valors i els models que perpetuen els estereotips sexistes i fan possible la violència masclista. Per això, cal seguir invertint esforços en l’ajuda a les víctimes i als seus fills, per la prevenció i la sensibilització social, i fer de l’educació l’eina bàsica per abocar les generacions futures a viure en un món on les relacions entre uns i altres estiguin lliures de discriminació i violència.