dijous, 16 d’agost de 2012

Residus i el seu tractament

La proliferació de residus a la nostra societat és un vertader problema perquè la seva acumulació i posterior tractament son molt complexos i costosos en termes econòmics i ambientals.  

A Girona tenim tres sistemes combinats (incineració, abocador i reciclatge). La incineradora de Campdorà, l'abocador de Solius i el sistema de deixalleries i recollida selectiva a través dels contenidors de colors, absorveixen bona part dels residus que produïm. Els residus que generen algunes empreses son gestionats directament per empreses que s'hi dediquen.

La incineradora de Camporà està arribant a la fi de la seva vida útil perquè és vella i obsoleta. No obstant això el govern de CiU, amb Jordi Fàbrega al capdavant, aposta per fer-hi inversions per valor de 40ME i allargar-ne la vida útil.  D'aquesta manera es posa fi a la pràctica al projecte de l'anterior govern tripartit de substituir l'actual incineradora per una planta de tractament de residus integral, que alhora integra la incineració i el reciclatge, una obra que s'enfilava a 177 ME i que per manca de finançament no es va dur a terme. I ara el govern de CiU remata el projecte. Típic i tòpic, entren uns i desballesten el que van fer o volien fer els anteriors. El regidor d'ICV-EUiA Joan Olòriz en fa un interessant al seu blog.

Des de la CUP es valora molt negativament l'aposta per rehabilitar la incineradora de Campdorà perquè això suposa perpetuar un model basat en la incineració i la concentració de residus als abocadors. Incinerar i acumular no és una bona opció ni resol el greu problema dels residus. Tampoc estàvem a favor d'un macrocomplex de tractament de residus ubicat a Campdorà, perquè malgrat implicar algunes millores suposa també una certa continuïtat amb un mateix model caduc i obsolet.

Apostem per la recollida selectiva, la recollida porta a porta, la reducció de residus i el seu tractament en origen, implicant les empreses i els usuaris en la reducció i reutilització dels residus. Un tema molt complex i complicat però que caldrà abordar més d'hora que tard, la pròpia crisi ens hi obligarà.