dilluns, 13 d’agost de 2012

El respecte per als animals, a Girona

Fa uns anys eren poques les persones que tenien a casa un gos o un gat però els darrers anys això ha canviat. Les anomenades mascotes han entrat de ple a les nostres vides i en aquest sentit ens hem europeïtzat, però només a mitges.

En alguns països europeus hi ha molta tradició animalista i compartir la vida amb un gos o un gat està molt normalitzat; han fet un llarg recorregut pel que fa a benestar animal, civisme, compartir espais amb els animals... La tinença d'animals està molt regulada en països com Holanda o Anglaterra, i els serveis que els municipis ofereixen als propietaris de gossos son molt amplis, especialment pel que fa a espais per a passejar.

A Catalunya tinc la sensació que encara ens trobem molt lluny dels nostres veïns europeus, en aquest tema. D'una banda hi ha una gran quantitat de persones que han adquirit mascotes sense complir uns mínims exigibles, d'altra banda una gran part de la població és força hostil envers els animals, i òbviament hi ha molts propietaris irresponsables, que més enllà de l'anècdota de no recollir les caques (tot i que s'ha convertit en un problema prou important!) no respecten els drets més bàsics d'un animal.

Amb tot vull trencar una llança en favor de les persones que estimen els animals i que es preocupen del benestar de les seves mascotes, siguin gats o gossos. Persones que els passegen tres cops el dia, que els atenen en tot moment, que recullen caques i netegen els llocs on el gos fa pipí, que vetllen en tot moment per la felicitat del gat o gos i que es preocupen quan veuen que algun desaprensiu abandona un gos a la intempèrie (una pràctica salvatge i inhumana que caldria eradicar aplicant mà dura i sancions importants).

A Girona hi ha col·lectius de persones preocupades pels animals, que reivindiquen espais i més dignitat pels gossos especialment, cosa que jo comparteixo al 100%. Espero que l'Ajuntament atengui aquestes reclamacions i vagi habilitant espais al nostre municipi. Estic segur que la lluita pel benestar dels animals i el civisme serà més planera si remem tots en la mateix direcció.