diumenge, 4 d’agost del 2013

Ara ens volen baixar els sous un 10%

L'FMI ha tornat a parlar i aquest cop recomana que a l'estat espanyol es produeixi una baixada global i generalitzada del 10% dels salaris, que pugi l'IVA, que es rebaixin les contribucions d'empreses a la seguretat social i que continuï el diàleg "social" entre empreses i sindicats. L'informe presentat per l'FMI deixa entreveure el pànic que tenen davant d'una revolta social que des del meu punt de vista és ja inevitable.

Tota una declaració d'intencions de l'organisme internacional que realment talla el bacallà, comandat implacablement per la seva directora gerent Cristhine Lagarde, una mena de nova dama de ferro que des de l'ombra imposa condicions i normes a països sencers.

Aquestes declaracions recollides en un informe no són res més des del meu punt de vista que una nova declaració de guerra contra la classe treballadora. Les classes dominats (grans empreses multinacionals, patronals, banca i màfia financera, governs, grups polítics neoliberals de tots colors...) ja fa anys que mica en mica van collant la classe treballadora, robant-nos drets i llibertats. Ara, una nova clau de volta pretén sagnar-nos encara més, amb l'única voluntat de desposseir-nos del règim de drets i llibertat que els nostres avantpassats van assolir amb moltes dosis de sacrifici, amb suor i sang.

L'empobriment progressiu de la classe treballadora i l'enriquiment encobert i descarat d'unes minories cada cop més poderoses és un atemptat també contra la democràcia, un cop d'estat encobert i silenciós que cada dia es torna més insuportable. Davant d'aquest escenari de terror no hi ha altra alternativa que la revolta permanent. Hem de plantejar alternatives econòmiques però també hem de tenir clar que l'única sortida és la lluita, la indignació i la revolta social. L'FMI ens ensenya el seu taló d'Aquil·les: els preocupa la inestabilitat social. I aquesta ha de ser la nostra feina, focalitzar bona part dels esforços en organitzar-nos i mobilitzar-nos amb força contra aquestes polítiques criminals que l'únic que pretenen és empobrir-nos i saquejar-nos indiscriminadament.

Junts ho podem aconseguir, perquè la nostra força és més gran que la seva. Ho podem fer i ho farem; els nostres avantpassats van alçar-se i van infringir durs cops contra patrons i oligarques. Avui, nosaltres, les classes populars, ho tornarem a fer!