dilluns, 22 de maig del 2017

Ecologistes contra el progrés

ECOLOGISTES CONTRA EL PROGRÉS

Podria ser el títol d'un llibre o d'una conferència del cercle d'empresaris. Però si hem de ser sincers, aquesta afirmació que encapçala aquest escrit és una afirmació ( podriem dir que imperativa) que es fan seva diversos sectors de la societat.

En primer lloc, és cert que els sectors empresarials vinculats a determinats sectors ( hosteleria, construcció, sector porcí, turisme, sector energètic....) a través dels seus representants a Cambres de Comerç i organitzacions patronals, han titllat sovint a l'ecologisme com a col·lectiu que frena les inversions i que s'oposa al progrés.

 En segon lloc, des de l'administració  i els diferents espais de l'estat ( govern, poder legislatiu...    ) s'abona tot sovint aquesta afirmació i es llença un missatge directe a la societat i l'opinió pública vinculant les idees ecologistes de respecte a l'entorn, com un missatge radical, extrem i que s'oposa al progrés material de la societat. 

En tercer lloc, es constata que aquest discurs està present en molts sectors econòmics. Resumint, podriem dir que el sector primari ( agricultura, ramaderia, explotació forestal, mineria.....) ha estat tradicionalment un oponent ferotge de l'ecologisme. Ja sigui les explotacions ramaderes que aboquen purins o que col·lisionen amb la fauna i els ecosistemes, ja sigui els sectors frutícoles que eixuguen els aqüifers i fan fumigacions massives, ja sigui el sector miner i les greus i sovint irreversibles repercurssions que genera al medi, o ja sigui l'agricultura intensiva i/o extensiva i el seu ús massiu de fertilitzants químics, plaguicides i modificacions genètiques, la realitat és que des dels anys 60 del segle XX hi ha una croada radical contra els defensors dels valors de l'ecologisme per part de determinats sectors del sector primari.  

Pel que fa al sector industrial és ben coneguda la seva manifesta hostilitat ( amb episodis molt greus de repressió, suborns i corrupció) contra les regulacions ambientals. Centrals nuclears, indústria química, indústria porcina., sector del motor.....s'han aixoplugat darrerament sota la marca Trump i els valors negacionistes ( del canvi climàtic) que representa el magnat dels negocis. Seguir acumulant negoci amb l'economia fossil i extractivista amb l'excusa dels llocs de treball és el seu objectiu.

Pel que fa al sector terciari ( turisme, construcció, parcs temàtics, gran distribució...) son declarats enemics de l'ecologisme i de l'aposta pel consum responsable, de proximitat i ecològic. Son sectors que recolzen l'economia a gran escala, l'eliminació de regulacins i l'expansió del comerç internacional. Beneficis, creixement,infraestructures a tot arreu, llocs de treball....a costa de destrossar el clima, els ecosistemes, l'aigua, el territori, la biodiversitat....


Finalment, hi ha un darrer element que convé constatar i analitzar. El suport de l'opinió pública majoritària a la criminalització de l'ecologisme. és ben fàcil trobar pagesos, pescadors, restauradors, empresaris de la construcció, industrials, portaveus de la indústria nuclear i fòssil., així com bona part de la ciutadania...carregar contra el respecte pel medi ambient i l'ecologisme. Per aquests sectors cal prioritzar les inversions i els llocs de treball, sense qüestionar si aquestes activitats econòmiques generen mal al clima i al medi i sense esmentar a on van a parar els beneficis d'aquestes activitats econòmiques. 

Admeto que és complicat trobar una solució al problema. Malgrat que denuncio el capitalisme i em refermo en la necessitat de superar-lo, no soc dels que creu en els miracles i en les bondats divines de cap altre sistema. Tenim un problema molt greu de model de desenvolupament, de valors civilitzatoris i sobretot de com ens relacionem amb el nostre entorn. I és evident que la complexitat del repte ens ocuparà dècades o potser segles, abans no el resolem.